Jak vybírat kurs Kurz by měl Vaši dosavadní kvalifikaci rozšířit o znalosti a dovednosti, které Vám zatím pro vykonávání nového povolání, které jste si pro svou rekvalifikaci vybrali, chybí.

Při výběru kursu je třeba posoudit mnoho faktorů, zejména následující:

  • obsah kurzu
  • způsob ukončení kursu
  • výstupní doklad /osvědčení, certifikát)
  • je-li kurs nějak akreditován
  • vstupní požadavky na zájemce o kurz
  • cena kurzu, možnost proplacení úřadem práce
  • forma kurzu (jedno soustředění, každé úterý aj.)
  • délka kurzu (počet hodin, dnů)
  • termín kurzu
  • kredit vzdělávací organizace

Tyto údaje je třeba dát do souladu s odborným zaměření své vybrané profese, se svými časovými a finančními možnostmi. A důležité jsou i údaje zaručující kvalitu kurzu a všeobecnou uznávanost výstupního dokladu.

V každém úřadu práce je poradce pro rekvalifikace. Nejenže Vám poradí, kterým odborným směrem by se Vaše rekvalifikace měla ubírat, ale najde Vám i konkrétní vzdělávací firmu a konkrétní kurz. Výhodou úřadu páce je, že tu mají přehled jak o kvalitě vzdělávacích firem, tak o tom, které profese jsou na trhu práce žádané, což je při rozhodování o rekvalifikaci důležité. Při splnění určitých podmínek (zejména skutečnost, že žadatel nemá práci a pracovat chce) je uchazeč na základě písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání zařazen do evidence uchazečů a úřad práce mu může kurz proplatit.
Jsem připraven změnit svou dosavadní práci a absolvovat další profesní vzdělání?

Čeká nás krok do neznáma, potřeba investovat svůj čas, potřebná bude odhodlanost překonávat překážky a řešit problémy. Toto všechno by se ale mělo vrátit v podobě profesního uspokojení, vyřešení případných existenčních potíží a odstartování nové kariéry.

Jaký druh práce by mi vyhovoval?

Chci pracovat spíš „ústy“, „hlavou“ či „rukama“? Láká mě technika, obchod, výzkum, počítače, příroda…?

Jaké mám životní priority?

Touha po kariéře, po společenském uznání, po bohatství, nebo naopak po klidném a skromném životě, po spoustě volného času, důležitost peněz, touha pracovat u renomované firmy apod.

Jaký mám kvalifikační potenciál?

Nejen vzdělání, praxe, absolvované zkoušky a získané certifikáty, ale i obecné způsobilosti jako jednání s lidmi, analytické schopnosti, kreativita apod.

Jaké jsou mé hranice

Fyzické a zdravotní (nízká fyzická zdatnost, závratě, alergie na různá prostředí, vady zraku, sluchu, řeči, časté mdloby, epilepsie, postižení páteře, astma, různá trvalá onemocnění apod.), osobnostní (netrpělivost, nedochvilnost, chaotičnost, pomalá reakce, neschopnost spolupracovat apod.)

Jaké jsem ochoten vyvinout pracovní nasazení, co jsem ochoten obětovat?

Schopnost a ochota pracovat v zátěžových situacích, nad rámec pracovní doby, vše podřídit cílům práce, takzvaně žít pro firmu, obětovat volný čas, oblíbený sport, i část času věnovaného rodině

Potřeby trhu práce

O jaká povolání je a zřejmě i v budoucnu bude zájem?

Podrobné informace o jednotlivých povoláních najdete na stránkách Integrovaného systému typových pozic www.istp.cz.