I ti studenti, kteří neuspějí u maturity, mají šanci získat bez dalšího studia celostátně platnou kvalifikaci. Pravděpodobně totiž disponují některými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi využitelnými v některé z dílčích kvalifikací ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Proto by u zkoušky z této kvalifikace, ať již přímo nebo po absolvování kurzu, mohli uspět, a získat celostátně platnou kvalifikaci.

Tyto kvalifikace jsou součástí postupně naplňované Národní soustavy kvalifikací (NSK), kterou najdete na stránkách www.narodni-kvalifikace.cz (odkaz do ní vede i ze stránek www.neflakamse.cz ze sekce „Chci se něco nového naučit“). NSK je vytvářená v gesci MŠMT, jejími hlavními zpracovateli však jsou zástupci zaměstnavatelů, aby kvalifikace odpovídaly aktuálním potřebám trhu práce.

Každá dílčí kvalifikace má tzv. kvalifikační standard (říká, co má držitel kvalifikace umět) a hodnotící standard (detailně popisuje, co má uchazeč o kvalifikaci prokázat u zkoušky). Zkoušky realizují tzv. Autorizované osoby.

Název „dílčí“ není třeba chápat jako něco méně hodnotného - je odvozen z toho, že se jedná zpravidla o specificky zaměřené kvalifikace (nyní připravovaná novela zákona změní název na „profesní kvalifikace“).

NSK zatím byla naplňována většinou kvalifikacemi na úrovni vyučení, ale i mezi nimi se určitě najde řada takových, jejichž požadavky budou mít blízko k některým znalostem, dovednostem a kompetencím absolventů maturitních oborů.

Níže uvedený seznam je pokusem vytipovat takové kvalifikace. Kliknutím na název vybrané dílčí kvalifikace otevřete webovou stránku s jejím kvalifikačním a hodnotícím standardem, s autorizovanými osobami, u nichž lze složit zkoušku i s dalšími informacemi o příslušné dílčí kvalifikaci (např. výše úhrady za zkoušku, možnosti vedoucí k výučnímu listu apod.).

Kromě toho se ale určitě vyplatí prohlédnout si všechny kvalifikace na www.narodni-kvalifikace.cz.

V řadě případů lze dílčí kvalifikace takzvaně skládat do úplných kvalifikací. V praxi to znamená, že držitel osvědčení o těchto dílčích kvalifikacích má možnost přihlásit se k závěrečné zkoušce z příslušného oboru vzdělání odpovídajícímu dané úplné kvalifikaci, a pokud uspěje, získá plnohodnotný výuční list. Podrobné informace k tomu jsou také na uvedených stránkách www.narodni-kvalifikace.cz.